OrariPërmbledhje

Bëj njëpyetje

 • Çfarë është funksioni i atlasit?

  Atlasi, jo vetëm që e mban kafkën, por ai është përgjegjës për barazpeshën dhe drejtimin e shtyllës kurrizore dhe skeletit. Pothuajse tek të gjithë njerëzit atlasi është pak a shumë i rrotulluar që shkakëton një sërë problemesh shëndetësore.

 • Çfarë paraqet rregullim të atlasit?

  Rregullimi i atlasit, rruaza e parë e qafës, në pozicionin e tij natyror. Mjeku atlas specialist është veçanërisht i edukuar që me ndihmën e pajisjes specialisht të ndërtuar për ripozicionim të atlasit i mundëson atlasit të kthehet në pozicionin e tij natyror anatomik. Trajtimi është vetëm një dhe absolutisht i parrezikshëm.

 • "SAFE, EFEKTIVE DHE E PERHERSHME ME NJE TRAJTIMIT"

Ja ku janë disa na problemet shëndetësore të cilat ëmbëlsohen ose zhduken me vendosjen e atlasit:
Asimetria / shtremberimi i legenit
Shtremberimi i legenit (animi i legenit / delineimi i legenit) ose rotacioni i legenit mund të ketë efekte negative në zhvendosjen e Atlasit. Legeni preket dhe mbështetet në një anë, kur shpina i nënshtrohet forcave asimetrike sepse muskujt në njërën anë të trupit tensionohen shume. Shtremberimi i legenit krijon përshtypjen se një këmbë është më e gjatë se sa të tjera, edhe pse ata kanë të njëjtën gjatësi. Shtremberimi i legenit ka efekte negative ne ije, gjunjë, këmbë dhe madje edhe në disqe. Një metodë e thjeshtë për të vendosur praninë e një legeni asimetrik është të shikoni veten tuaj me kujdes ne pasqyrë; është njëra kockë e ijes me e lartë se tjetra? Nëse përgjigja është po, atëherë është e mundshme që ju jeni duke vuajtur nga shtremberimi i legenit. Një legen (asimetrik) i zhdrejte mund të përmirësohet në mënyrë të përhershme ose të korrigjohet plotësisht nga një ripozicionim i Atlasit. Korrigjimi shpesh ndodh menjëherë pas trajtimit, ose gjate kohes kur struktura skeletore gradualisht gjen ekuilibrin e saj. Nëse legeni nuk kompensohet plotësisht, atëherë shkaku mund të qëndrojnë në pozicionim jo te drejte te nofullës. Trajtimet manuale për shtremberimin e legenit Terapistët manual te tille si fizioterapistët dhe Osteopatet përpiqen të ripozicionojne legenin përmes teknikave manipuluese, terheqjes ose masazhit. Sic mund te konfirmojne shumica e pacientëve të prekur nga një legen i shtremberuar, efektet e këtij manipulimi zakonisht janë të përkohshme. Pas trajtimit, legeni me shpejtësi do të kthehet përsëri në pozicionin e tij të mëparshëm, duke detyruar pacientët në trajtim të rregullt në mënyrë që ata të paktën të gëzojnë disa përmirësime. Në afat kohe të gjatë, dhimbjet bëhen kronike dhe një krijohet "terren i pershtatshem" për dhimbje në ijë, për hernie diskale, ose për dhimbje mesi. Kjo ndodh për arsye se një legen i zhdrejtë, i cili shoqerohet me nje zhvendosje të Atlasit (përkeqësuar nga pozicionimi jo korrekt i nofullës), nuk merret parasysh dhe nuk korrigjohet në mënyrë te drejte gjatë rregullimit manual të pelvisit. Një dentist konvencional që trajton dhëmbët zakonisht nuk ve re delineimin e legenit, ndërsa terapisti manual ose ortopedi mbetet i fokusuar në legen dhe nuk i kushton vëmendje delineimit dentar ose mandibular. Për sa kohë që sistemi muskuloskeletal nuk është pare dhe të trajtuar në tërësinë e tij, zgjidhje afatgjata për pacientët nuk do të gjenden. Përvoja ka treguar se kur të Atlasi - dhe nëse është e nevojshme nofulla - ripozicionohen, si rezultat ripozicionohet dhe legeni, këtë herë përgjithmonë. Pasi shkaku kryesor është eliminuar, teknikat manuale mund të aplikohen në legen për të siguruar mbështetje dhe për të lejuar trupin të kthehet shumë shpejt në një pozicion të ekuilibruar. Legeni i zhdrejte nga një perspektivë mjekësore dhe ortopedike Pacientët që vuajnë nga legeni i zhdrejte zakonisht mesojne gjate diagnostikimit që njëra këmbë është më e shkurtër se sa të tjera. Siç tregohet në një studim nga Burkhard Hock, këmbët që nuk janë të barabarta në gjatësi qe ne lindje ndodhin në vetëm 4% të popullsisë. 96% e rasteve të asimetrisë se legenit lindin nga nje rotacionin para ose prapa i kockes se ijes. Skolioza shkakton perdredhje te legenit ne zonen e vertebrave lumbare. Një ortoped ose mjek që ka të bëjë me nje legen te zhdrejte zakonisht kërkon nje grafi te legenit, në mënyrë që të përcaktohet asimetria "saktë". Kjo qasje paraqet një gabim të rëndë të perspektivës: ndërsa ka tre dimensione (lartësi x gjerësi x thellësi), imazhi me rreze X i legenit zvogëlon atë në dy dimensione (gjerësi x lartësi). Cdo njeri familjar me fotografine apo fiziken do të kuptojë menjëherë gabimin! Ate qe mjeku interpreton nga rrezet X si “ Nje Kembe me e shkurtër” eshte ne fakt nje gabim i perspektives. Si mund të kompensojne ortopedet kete gabim ne perspektive dhe ta kuptojne? Duke përshkruar nje shtrojë ortopedike! Cili eshte rezultati i nje shtrojë ortopedike, kur ne të vertete NUK KA asgjë te keqe me gjatësinë e këmbëve? E thjeshte! Dhimbja e shpines rritet, sepse nje çekuilibër shtesë eshte futur ne sistemin muskuloskeletal! Mjekët janë të trajnuar për të parë mekanizmin e lëvizjes nga toka ne lartesi (poshte-lart). Kështu, si përshtypje e parë, do të ishte logjike të diagnostikohet shkaku i legenit te zhdrejte si "dallimet në gjatësine e këmbëve." Kjo ndodh kur ata thonë: "Një nga këmbët tuaja është më e shkurtër se sa të tjetra!" Shtrojet ortopedike kane kuptim në ato 4% të rasteve kur ka vërtetë një ndryshim në gjatësine e këmbëve; në 96% te pjeses se mbetur të rasteve ata mund edhe të jenë burimi i lëndimeve, sic pohojne shumë paciente.
Zhvendosja e Atlasit, shkak për çrregullime të vazhdueshme te lidhura me demtimet e zverkut (WAD)
Demtimi i zverkut mund të provokojë një zhvendosje te Atlasit ose përkeqëson një te tille ekzistues. Termi "dëmtim i zverkut" përdoret për të përshkruar të gjitha traumat që përfshijnë lëvizje para ose prapa te mprehta te kolones cervikale. Demtimi i zverkut mund të shkaktohet nga aksidentet e makinave, goditjet e dhunshme duke luajtur sport, renie, ndonjëherë të një natyre të parëndësishme. Shumë shpesh pas një dëmtimi te zverkut njerëzit nuk janë të njëjtë: aktivitetet e zakonshme mund të bëhen një barrë. Në raste ekstreme nuk mund të bejne punën e tyre në mënyrë e duhur; rrinë mbyllur në shtëpi dhe jeta e tyre sociale demtohet rëndë. Deri më tani as që dihej qe demtimi i zverkut mund të shkaktojë hiperekstension te ligamentve dhe muskujve te kolones cervikale. Në raste të rënda demtimi i zverkut mund të shkaktojë edhe rupture te vertebrave ose ligamenteve. Ajo që ishte krejtësisht e panjohur ishte pse dhimbje kronike mund të zhvillohet si pasojë e demtimit nga zverku. • A keni vuajtur nga dëmtimi i zverkut dhe ende asnje mjek nuk ka qenë në gjendje t'ju tregoje se nga se shkaktohen simptomet tuaja të vazhdueshme, persistente? • A keni provuar të gjitha trajtimet në dispozicion por pa sukses? • A ju ka rekomanduar mjeku juaj te kryeni nje grafi dhe / ose rezonance magnetike si dhe të gjitha ekzaminimet e nevojshme vetëm për t'ju siguruar juve se struktura është në rregull? • Pavarësisht mbeshtetjes se mjekut tuaj, a janë duke u perkeqesuar simptomat ne vend qe te permiresohen, saqë ju gjeni veten te droguar me barna kunder dhimbjes apo edhe barna psikotrope (anti-depresive)? Mjeku juaj ndoshta kërkon tju bind se simptomat tuaja janë me origjinë psikologjike ose psikomatike apo ju trajton si një simulant. Por ju e dini mirë se ky nuk është rasti dhe se dhimbja juaj është e vërtetë, sepse ju me siguri nuk keni patur probleme të tilla përpara dëmtimit te zverkut. Problemi qëndron në faktin se mjeku është i trajnuar për të kërkuar për dëme të mëdha në shkallë strukturore, të tilla si thyerje të kockave ose demtime te ligamenteve. Kur nuk janë gjetur demtime te kesaj natyre, në sytë e tij çdo gjë duket në rregull dhe gjithcka qe ju duhet të bëni është të "kujdeseni për veten dhe të pushoni për një kohë", ndoshta me ndihmën e një pajisje kufizuese kokë / qafë. Një dëmtim i zverkut jo domosdoshmërisht çon në dëmtime të tilla ekstreme që mund të diagnostikohen nga një mjek. Megjithatë, edhe pabarazitë e vogla dhe delineimet në shpinë mund të shkaktojnë simptoma kronike. Kolona cervikale si një mekanizëm preciz Kolona cervikale mund të krahasohet me inxhinieri precize sa i përket kompleksitetit të saj. Kjo mund të ilustrohet si më poshtë: në qoftë se ju bie një orë mekanike në dysheme, kur ju e merrni ate, ora duket të jetë e paprekur, por për fat të keq ju shpejt vëreni se ajo nuk është duke punuar si duhet dhe se ajo gjithmonë ngelet prapa 5 minuta . Pse? Një nga pjeset në të cilën ingranazhet rrotullohen probabilisht eshte demtuar nga goditja, duke u bërë ekscentrik në këtë proces, dhe tani disa ingranazhe janë subjekt me shumë i fërkimit se sa duhet të jenë. Kjo mund të ndodhë me shtyllën kurrizore gjithashtu - jo sepse demtimi i zverkut perkul vertebrat, por edhe në mungesë të dëmtimit të dukshëm strukturor, vertebrat mund të marrin një drejtim te gabuar në lidhje me të tjerat, ose në lidhje me kafkën, duke demtuar ekuilibrin e gjithë shpinës. Delineimi i vertebrave nuk konsiderohet nga mjekesia konvencionale sepse nuk mund te evidentohet nga grafite apo rezonanca magnetike; doktori kerkon per nje demtim struktural dhe jo per delineim, te pakten ato jane makroskopikisht te dukshme. Kështu që doktori arrin në përfundimin se "arsyeja e vazhdimit te ankesave pas demtimit te zverkut është e panjohur" dhe, më keq akoma, "pacienti nuk mund te sherohet." Për t'u kthyer tek shembulli i mësipërm, çfarë do të mendonit për një orendreqes nëse ai ju thote se ora juaj është duke punuar mire dhe se ishe ti ai qe shikoje oren gabim? Kjo është pak a shumë e njëjtë si t'ju thuhet se "ankesat tuaja janë psikosomatike në origjinë." Metoda për ripozicionimin e Atlasit NUK merret me dëmtime të mëdha strukturore ( kocka te thyera ose ligamente te dëmtuara), të cilat duhet në çdo rast të diagnostikohen dhe të trajtohen nga një mjek, as nuk aplikohet duke përdorur manipulimin. Ne nuk kryejnë manipulime dhe ne nuk e kufizojnë veten ne një masazh të thjeshtë. Çfarë ndodh saktësisht gjatë një dëmtimi te zverkut? Shumë njerëz që kanë vuajtur një dëmtim te zverkut dhe që, pavarësisht përdorimit të trajtimeve konvencionale, ende nuk janë shëruar plotësisht shpesh kanë ndjenjën se, pavarësisht të gjitha ekzaminimeve mjekësore ka dicka qe nuk shkon ne qafën e tyre, që qafa e tyre nuk është thjesht e njëjtë si mepare! Në shumicën e rasteve kjo është e vërtetë. Delineimi i Atlasit i cila ka ekzistuar që nga lindja mund të jetë edhe më i rrotolluar ose i zhvendosur anash nga demtimi i zverkut. Në këtë pozicion Atlasi komprimon palcën kurrizore, arteriet vertebrale, arteriet karotide, vazat e ndryshme dhe ato limfatike. Këto pasoja janë të gjitha praktikisht te pamundura për tu diagnostikuar gjate ekzaminimeve rutinë. Delineimi i Atlasit nuk korrigjon veten, por kërkon një ndërhyrje nga jashte. Pa këto masa korrigjuese, ankesat tipike kronike të shkaktuara nga demtimi i zverkut dalin ne pah. Crregullime te lidhura me demtimin e zverkut Disa nga simptomat e mundshme pas demtimit te zverkut janë: 1. dhimbje të forta muskulare në qafë dhe ne shpatulla 2.dhimbje koke tensive 3. migrenë 4. cpime dhe pickime në fytyrë ose krahe 5. ndjenja e boshllëkut 6. turbullime te shikimit dhe dëgjimit 7. probleme te përqendrimit dhe memories 8. çrregullime të gjumit, lodhje 9. pasiguri dhe ankth 10. nervozizëm, rritje te ndjeshmërisë ndaj zhurmës 11. dobësi, reduktim të ndjeshëm në qëndrueshmëri 12. marramendje, humbje te ekuilibrit 13. sindromi "burnout" 14. depresion, hidhërim, dëshpërim Spazma e muskulatures se qafes pas demtimit te zverkut Shumë pacientë kanë patur përvojën e hidhur se dhimbja e shkaktuar nga lëvizjet e mprehta para dhe prapa të kokës nuk zvogëlohet me kalimin e kohës, por perkundrazi perkeqesohet në zhvillim si një makth me simptoma kronike . Muskujt cervikal dhe paravertebral, pasi jane hiper-tendosur, mbeten të kontraktuar përgjithmonë dhe nuk do të lirohen edhe me ndihmën e masazheve pafund apo seancave te fizioterapise. Lëvizjet e kokës janë shpesh të kufizuara dhe të dhimbshme. Çfarë mund të bëhet në një rast të tillë? Ne ndihme vjen pajisja AtlantoVib, e cila është destinuar në mënyrë specifike te ripozicionoje Atlasin, gjithashtu ajo ben te mundur te arrihet muskulatura e thellë me një masazh intensiv, efektiv. Me një ose dy seanca të fokusuara kryesisht në muskujt e qafës, ata mund të relaksohen perseri, spazma zhduket, dhe koka është në gjendje të lëvize lirshëm përsëri, duke sjellë lehtësim të madh. Ky lloj masazhi, kombinuar me ripozicionimin e Atlasit, shpesh e zhduk crregullimin e shkaktuar nga demtimi i zverkut. Masa parandaluese që mundësojnë ripozicionimin e Atlasit pas demtimit te zverkut Metoda vendos ligamentet e artikulacionit Atlas-kafkë dhe strukturave të lidhura me to nën stres. Pas demtimit te zverkut disa masa parandaluese duhet të ndiqen. Për të parandaluar ndërlikimet e çdo lloji, përpara trajtimit është e rëndësishme të përjashtohen dëmtimet strukturore të shkaktuara nga trauma në zonën cervikale, nëpërmjet ekzaminimeve mjekësore te duhura, pastaj si një masë paraprake te pritet të paktën dy muaj para marrjes së trajtimit në mënyrë që dëmtimet e padiagnostikuara ose qe nuk diagnostikohen te kapsules, ligamenteve, etj, te mund të shërohen. Pas korrigjimit te pozicionit te Atlasit pas dëmtimit te zverkut, është e këshillueshme që të vazhdohet me trajtime të tjera të kryera nga një osteopat për të vlerësuar gjendjen dhe nese eshte e nevojshme te trajtohen vertebrat e tjera te shtyllës kurrizore.
Dhimbja e kokes
Çfarë mund të bëhet për të luftuar migrenën dhe dhimbjen e kokes përveç marrjes se medikamenteve? Dhimbjet e kokes në format e tyre të ndryshme janë një nga ankesat më të zakonshme. Secili nga ne ka vuajtur nga dhimbja e kokes në një kohë apo në një tjetër, edhe ne menyre rastesore. Për 15-20% të popullsisë, 2-4% e tyre fëmijë, dhimbjet e kokes nuk janë thjesht një simptomë të rastit, por janë bërë shoqeruese të padëshirueshme të cilat, pavarësisht të gjitha përpjekjeve për të shpëtuar prej tyre, kthehen ne menyre kronike, aq shumë saqe shume njerëz fillojnë ti quajne ato si "dhimbjet e mia te kokes". Incidenca maksimale e dhimbjeve te kokes arrihet mes moshës 35 dhe 45. Gratë vuajnë prej tyre 3 herë më shume se meshkujt. Dhimbjet e kokes kane dy komponente psikologjike dhe emocionale, të identifikuara nga një ndryshim i rrjedhës së gjakut per dhe nga kafka. Mjekësia konvencionale përpiqet të kontrolloje këtë deficit me ndihmën e drogerave kimikale. Përcaktimi i mëtejshem i faktorëve për dhimbjet e kokes mund të përfshijë funksionin e reduktuar të mëlçisë, intoksikimin e zorrëve dhe trupit në përgjithësi (toksemia), helmimi me metale të rënda si dhe acidoza, dmth vlera tepër të ulëta te pH. Komponenti psikologjik /emocional i lidhur në literaturë me dhimbjet e kokes mund të përmblidhet si më poshtë: ankth i vazhdueshem apo frikë, vështirësi në "braktisjen e vetes" ose "ikjes," frika e "humbjes së kokës se dikujt ," gjithmonë duke qenë "në gatishmëri;" tendenca për të menduar shumë dhe përpjekja për të kontrolluar çdo situatë. Ngjarjet e paparashikuara dhe takimet e papritura janë burime stresi, siç është tendenca për të planifikuar çdo gjë, për të marrë përgjegjësi të mëdha edhe pse kjo ndikon negativisht ne qetesine e mendjes se dikujt, dhe per të qene perfeksionist dhe hiperkritike. Klasifikimet e ndryshme të dhimbjes se kokes. Dallimi mes migrenës dhe dhimbjes se kokes qëndron në faktin se migrena prek njërën anë të kokës, ndërsa dhimbjet e zakonshme te kokes janë te gjeneralizuara nëpër tërë kafkën. Në literaturën mjekësore, cefalgjia është e ndarë si më poshtë: Dhimbje tensive e kokes ose cefalgjia tensive janë format më te zakonshme te dhimbjes se kokes, me një shkallë të lartë përqindje prej rreth 70%. Pjesa e mbetur prej 30% eshte e ndarë në: migrenë, pa aura: rreth 85% e të gjitha atakeve te migrenës. Karakterizohet nga të përzierat, me ose pa të vjella. Ataku mund të jetë i forte apo topites dhe i vazhdueshem si "një peshë prej shumë kg në kokë." Dhimbja përkeqësohet nga lëvizja, kollitja, teshtitja, tendosja dhe drita. I sëmuri në përgjithësi preferon të shtrihet në errësirë dhe larg nga çdo zhurmë. Kohëzgjatja mund të shkojë nga disa orë deri ne tre ditë.
Dhimbje mesi
Çfarë duhet të bëni nëse ju përjetoni dhimbje mesi / dhimbje të nervit shiatik? Disa njerëz vuajnë nga nje bllokim rastesor ose periodik i regjonit lumbar. Kur zgjohet në mëngjes, ose kur bën një lëvizje të papritur të gabuar, personi goditet nga pamundesia per te lëvizur e shoqëruar me dhimbje sa here që ai / ajo përpiqet për të lëvizur. Kolona lumbare duket e ngrirë. Në të vërtetë, çdo lëvizje duket qe e perkeqeson situatën. Termi mjekësor për "dhimbje mesi" është lumbago. Çdo lëvizje duket se e përkeqëson situatën dhe dhimbja mund të bëhet aq e fortë sa keta persona mund të zvarriten dhe kanë nevojë për dikë qe t'i ndihmoje ato. Ne kemi vëne re se personat qe vuajne nga dhimbja kronike e shpines në përgjithësi kanë një legen te anuar, gje që lidhet me kontraktimet muskulare të forta ne regjonin lumbar. Legeni anohet zakonisht nga boshti i tij horizontal, për shkak të tensioneve të shkaktuara nga çifte muskujsh simetrike që kontribuojnë ne drejtimin e tij. Dhimbje e shpines në përgjithësi nxitet nga lëvizje të papritura e te mprehta te bëra "nga i ftohti" me legenin në këtë gjendje; kjo shkakton një mekanizëm mbrojtës te pavullnetshem te ngrirjes se te gjithë muskulatures lumbare, e cila parandalon tensionime te mundshme të muskujve dhe ligamenteve që papritur i jane nenshtruar mbistresit. Ky ngërç eshte i induktuar nga trupi për të parandaluar hiperekstensionin e muskujve dhe ligamenteve dhe për të mbrojtur nervat qe dalin nga shtylla kurrizore. Përmirësime të rëndësishme dhe afatgjatë ne posture, perkulja nga prapa (hiperlordosis), dhe animi i legenit janë të mundshme pas trajtimit. Si rezultat shkaqet kryesore të lumbagos jane hequr. Përvoja tregon se shumë pacientë që kanë marrë trajtimin e Atlasit nuk vuajnë më nga kjo gjendje. Trajtimi mund të kryhet gjatë fazës akute te lumbagos dhe, në të vërtetë, është dyfish i dobishem, pasi masazhi i thellë i nevojshem në përgatitje për trajtimin mund të lehtesoje menjehere dhimbjen
Dhimbjen kronike te muskujve te shpines
Me ne fund nje shpjegim per dhimbjen kronike te muskujve te shpines Kontraktimi I muskujve dhe dhimbja , si per shembull dhimbja e shpines, mund te kene shume arsye si psh pozicionimi I keq, mungesa e aktivitetit fizik, stresi si dhe statusi emocional negativ. Shume mund te behet ne lidhje me kete: nga ushtrimet per te forcuar muskujt deri ne lloje te ndryshme masazhesh, relaksues te muskujve dhe inhibitore te inflamacionit te cilet nuk jane zgjidhje per nje kohe te gjate per shkak te efekteve te tyre anesore. Per sa kohe qe struktura skeletale nuk arrin pozicionimin perfekt, dhimbja e muskujve dhe tensionimi do te rikthehen gjithmone. Ndersa pozicionimi I duhur I Atlasit nuk I kunderpergjigjet stresit te dites, mund te sjelle permiresim per nje kohe te gjate ne posture dhe ne tonusin muscular, duke reduktuar kontraksionet kronike te muskujve. Stresi mund te kete efekte negative ne trup, sigurisht edhe pas ripozicionimit te Atlasit. Po te shtojme posturen e keqe efekti do te shumefishohet. Keqpozicionimi dhe dhimbja e shpines/ dhimbja e fundshpines Shkaku I keqpozicionimit i shpjeguar ne detaje mund te permblidhet si me poshte: Qafa dhe muskujt e shpatulles kane nje rol ne balancimin dhe stabilizimin e kokes. Nese koka eshte ne menyre permanente ne vije jot e drejte ne raport me boshtin e trupit eshte per shkak te keqpozicionimit, per kete arsye muskujt e qafes duhet te sigurojne suport akoma me te madh dhe do ti nenshtrohen terheqjes eksesive. Shpesh kjo imbalance muskulare sjelle tensionim te dhimbshem ne qafe, shpatulla , dhe shpine ne njeren ane te trupit. Zakonisht keto dhimbje te lidhura me tensionin shfaqen ne njeren ane te trupit. Ne raste ekstreme tensioni ndihet ne te dyja anet. Ndersa masazhi I rregullt mundet perkohesisht te liroje dhimbjen muskulare, origjina e imbalances do te mbetet duke bere qe dhimbja te rishfaqet perseri pas pak. Trajtimi kombinon dy avantazhe : Ai menjehere kuron tensionin muscular me ndihmen e dy pajisjeve per masazh te zhvilluara posacerisht per kete qellim. Rezultati eshte qe muskujt e qafes dhe te shpines jane te relaksuara ne nje pike qe ju nuk e keni ndjere me pare. E ve ne pozicionin e duhur Atlasin, duke permiresuar ne menyre permanente posturen e trupit dhe duke parandaluar tensionimin e muskujve te lidhur me posturen dhe dhimbjen e qafes dhe te shpines ne te ardhmen. Rezultati perfundimtar: masazhi do te lehtesoje menjehere tensionin ndersa ripozicionimi I Atlasit do kete efekte te gjata ne kohe.
Hernie diskale
Lidhja mes nje hernie diskale dhe rruazës C1 Atlas Një disk i rupturuar apo i herniuar (disk rrëshqites) ndodh kur nje pjesë e bërthamës xhelatinoze te diskut zgjatet pertej diskut. Disqet veprojnë si një jastëk në mes të një rruaze dhe një tjetre. Pjesa e butë që ka dale jashte mund të ushtrojë presion tek mbaresat nervore përreth, duke krijuar kështu një konflikt mekanik që mund të shkaktojë dhimbje ose një ndjesi mpirje në gjymtyrë. Disqet intervertebrale veprojnë si amortizatore për ngarkesat qe veprojne mbi rruaza. Këto ngarkesa mund të jenë mjaft te rënda me kusht që forcat që janë ushtruar te jenë të shpërndara në të gjithë sipërfaqen e diskut dhe me kusht që disqet mos te kenë pësuar ndonjë ndryshim degjenerativ. Ngarkesa e vleresuar në rruaza mund të shkoje deri në 800 kg, kur ju shtrini krahet tuaj dhe mbani një peshë 10 kg. Si rezultat i fotografimit dhe dokumentimit sistematik te pacientëve gjatë trajtimit të tyre, mund të themi me siguri se formimi i një hernie cervikale apo lumbare gjithmonë nënkupton praninë e nje animi te legenit apo një devijim anësore të shtyllës kurrizore (scoliosis) në lidhje me aksin. Konkluzioni: një hernie diskale mund të zhvillohet VETEM në nje shtylle kurrizore që devijon nga forma ideale. Mjekët flasin për një disk te "konsumuar". A keni pyetur ndonjëherë se si një disk mund të konsumohet dhe si diçka e tillë do të ndodhë? Mund të ndodhe se mjekët ngaterrojne disqet me amortizatoret në një makinë, te cilet konsumohen me kalimin e kohës? Nëse ky do te ishte rasti, a nuk duhet ne te mbrojme disqet tona duke shmangur lëvizjen sa më shumë të jetë e mundur? Si mund të ndodhe atëherë qe dikush të mbetet plotësisht i shëndetshëm, edhe në qoftë se ata lëvizin shumë dhe rregullisht konsumojne disqet e tyre? E vërteta është se disqet nuk konsumohen. Me teper ato degjenerojë sepse ata "thahen" dhe humbasin densitetin e tyre në një pikë ku ata këputen. Pse ndodh kjo? Për arsye se me kalimin e viteve, disqet marrin ngarkesa vetëm nga një drejtim dhe per me teper tensioni i madh i muskujve vazhdimisht i shkurton ato. Mendoni për një sanduiç me majonezë: Nëse ju aplikoni shumë presion, majoneza do të dale jashtë! Si ndodh ruptura e diskut (hernia diskale)? Kur legeni është në një pozicion te pjerret ose pacienti vuan nga skolioza, pesha nuk mund të shpërndahet në të gjithë sipërfaqen dhe mbështetet në disa pjesë të caktuara të disqeve. Gjendja vazhdon të përkeqësohet kur ka prapa një lakim te theksuar në siperfaqen e vertebres lumbare. Në raste të tilla, sipërfaqja e diskut nen ngarkesë reduktohet në mënyrë drastike; me pasojat që janë të lehta për tu imagjininuar: me kalimin e kohës pika në disk, ku është e përqendruar pesha do të përkeqësohet, "duke mbjellur farat" e nje hernieje. Muskujt që zhvillohen si rezultat i Atlasit të zhvendosur dhe pozicionimit jo korrekt te legenit përfundojnë duke u bëre te tendosur dhe tërheqin ne menyre asimetrike për tu kapur tek një apo me shume vertebra lumbare sikur të jene mbërthyer nga një pirg vidash. Ndersa presioni konstant rritet, liria e lëvizjes e çdo disku te mbërthyer në mes bëhet shume e kufizuar. Disqet intervertebrale qëndrojnë të shëndetshem, duke shkëmbyer produktet ushqimore dhe mbeturinat me indet përreth; në sajë të ndryshimeve të brendshme të presionit brenda vetë diskut - kushte qe janë krijuar me anë të komprimimit kur aplikohen ngarkesa dhe përmes dekomprimimit kur tensionet lehtësohen. Për arsye se presioni i tyre i brendshëm është shumë më i lartë se sa presioni normal i gjakut, disqet nuk furnizohen me gjak si indet e tjera. Ngarkesa e përballuar nga disqet ndryshon gjithashtu sic ndryshojne pozicionet e trupit. Megjithatë, mes qendrimit ne këmbë dhe shtrirjes, ngarkesa reduktohet vetëm me 20%. Kushtet e përshkruara më parë mund të çojnë në një shkalle me te ulet ngarkese, duke kompromentuar rigjenerimin jetik te diskut, proces ky qe zhvillohet gjatë natës. Si rezultat disqet konsumohen ndër vite, humbasin elasticitetin e tyre dhe mund edhe te thyhen në ngarkesa te medha.
Lodhja kronike dhe mungesa e energjise
Lodhja kronike dhe mungesa e energjise Per te kryer punën e tij komplekse, truri kërkon një furnizim të madh me energji dhe oksigjen: në të vërtetë, eshte llogaritur që truri absorbon 20-25% të të gjithë oksigjenit të disponueshem per trupin. Çfarë rezultati mund të presim nëse rrugët e furnizimit të oksigjenit janë të komprimuara vazhdimisht? "Qafashishe" e shkaktuar nga një Atlas i keqpozicionuar komprimon nervat që dalin nga kafka dhe kalon përmes dhe në afërsi të Atlasit. Komprimimi i një nervi shkakton shpërndarje te impulseve nervore, të cilat janë për të gjitha qëllimet dhe synimet impulse elektrike. Komprimimi mund të rritet gradualisht deri sa të ndodhë një qark i shkurtër. Me kalimin e kohës, presioni i vazhdueshëm mbi një nerv çon në nje irritim te atij nervi. Nëse një impuls nuk ka forcë të mjaftueshme, muskujt nuk kontraktohen siç pritet dhe truri është i detyruar të dërgoje një impuls me intensitetit më të madh. Miliona impulse transmetohen në rrjedhën e një ditë. Në rast të nje gjendjeje të përshkruar më lart, inputi i energjisë nuk është ne të vërtetë ne proporcion me kërkesat normale për një aktivitet të caktuar. Ndersa qendrojme në këmbë ose ulur, një sasi e mëtejshëme e energjisë përdoret për të mbajtur muskujt që të kompensojnë deviacjonet nga aksi te kokës te shkaktuara nga pozicionimi jo i sakte i Atlasit i kontraktuar në mënyrë të përhershme. Në këto rrethana, trupi kërkon më shumë energji edhe për aktivitetetet me te thjeshta; ka një ulje të konsiderueshme në qendrueshmeri, lodhje kronike të pamotivuar dhe të qenët i përgjumur, deri në një ndjesi lodhjeje dhe rraskapitjeje. Pas korrigjimit të Atlasit, shumë njerëz te trajtuar me kete metode raportojne përjetimin e nje rritjeje të energjisë fizike dhe mendore. Shumë njerëz raportojnë se frymëmarrja e tyre përmirësohet, se ata kanë nevojë për më pak gjumë për tu ndjere në formë të mirë, dhe se ata shërohen më shpejt. Koka kthehet shumë më lirshem dhe me më pak përpjekje, me një ndjesi lehtesie dhe një rritje të kendit te rrotullimit në të dy drejtimet.
Marramendja
Marramendja Marramendja, humbja e ekulibrit dhe vilania e papritur tregojne se pjesa e sipërme e shtylles kurrizore është vendi ku shumica e proprioreceptoreve, të cilat kontrollojnë orientimin e trupit dhe në këtë mënyrë ekuilibrin, janë të vendosur. Në kombinim me sytë dhe organet e ekuilibrit ata lejojnë trupin të mbaje një pozicion të qëndrueshëm, të sigurt në hapësirën përreth. Nëse ky ekuilibër kompromentohet, perceptimi i pacientit mbi levizjen apo mjedisin rrethues bëhet i papërshtatshëm. Mekanizmi përgjegjës për ekuilibrin është shumë dinamik, dhe në fakt disa stimuj dhe pjesë të informacionit mblidhen dhe përpunohen në të njëjtën kohë, në mënyrë që të gjenerojnë impulset e duhura dhe tia dërgojne ato muskujve për të mbajtur trupin ne ekuiliber. Këto impulse pastaj kombinohen me ato të cilat kontrollojnë lëvizjet vullnetare. Stabiliteti dhe ndjenja e lidhur me ekuilibrin janë rezultat i një balancimi te saktë të forcave. Në qoftë se këto forca nuk punojnë së bashku në mënyrë të sinkronizuar dhe të koordinuar lindin probleme kompensuese, qe rezultojne në humbjen e ekuilibrit, marramendje dhe në raste ekstreme mungese totale e orientimit hapësinor dhe vilani. Pse ndodh kjo? Mekanizmi i ndërlikuar që kontrollon ekuilibrin ende nuk është kuptuar plotësisht, pasi përfshin një korrelacion shumë dinamike mes shumë sinjaleve. Nëse për ndonjë arsye këto sinjale nuk arrijnë destinacionin e tyre në një mënyrë të koordinuar dhe sinkronizuar për përpunim, "truri" nuk është në gjendje të sigurojë përgjigjen e duhur neurologjike dhe në këtë mënyrë të mbaje trupin në ekuilibër. Për të dhënë një shembull te lehte per tu kuptuar, sistemi i ekuilibrit te trupit mund të krahasohet me nje Navigator GPS: pozita e sistemit të navigimit GPS në Tokë është e përcaktuar nga llogaritja e distancave të ndarjes se të paktën tre satelitëve. Kur pajisja merr sinjale nga disa satelite GPS në të njëjtën kohë, gjurma llogaritet dhe tregohet saktësisht. Por kjo ndryshon kur sinjali i disa satelitëve humbet. Navigimi bëhet i pasigurt, nese lidhja në të gjitha satelitët humbet dhe navigatori nuk e di se ku është më! Në trup kjo situatë është e barasvlefshme me vilani. Nëse pacienti ankohet për marramendje, mjekët kryejne nje seri ekzaminimesh. Para së gjithash ata të masin presionin e gjakut; nëse ky është në rregull, pacienti dergohet tek specialisti i ORL (vesh-hundë-gryke), i cili i ekzaminon ato për infeksione te veshit ose grykeve - organi i balances është në fakt i lidhur me veshin e brendshëm dhe kështu një infeksion në këtë zone mund të ketë efekte negative në balance. Ekzaminimet bëhen për të dalluar marramendjen nga nje problem qendror apo periferik, psh vertigo rrotullues, vertigo vestibular ose vertigo vertebrogjenik (me origjinë në shtyllen kurrizore). Shumë shpesh humbja e ekuilibrit mund të jetë për shkak të një ndryshimi të ashtuquajtur "otolits". Këto janë "pjeseza" te vogla në sistemin tonë të dëgjimit të cilat mund të ripozicionohen me manovrat e duhura. Nëse ekzaminimi nuk jep një diagnozë përfundimtare, pacienti i referohet një okulisti për hetime të mëtejshme, pasi syri luan një rol shumë të rëndësishëm në ekuiliber. Nëse ky ekzaminim nuk është konkluziv, rezonanca magnetike (MRI) kryhet normalisht, për të përjashtuar ekzistencën e tumoreve të trurit apo ndryshime të tjera në tru. Nëqoftëse këto teste janë gjithashtu negative, pastaj nga pikepamja e mjekut pacienti konsiderohet si i shëndoshë dhe i pershkruhen medikamente, të cilat herë pas here sjellin një përmirësim, por në shumicën e rasteve i lënë gjërat ashtu si janë: pacienti do ti duhet të mësojë të jetojë me marramendje. Për disa njerëz, ankesat behen aq të rënda sa që me kalimin e kohës, përveç marramendjes dhe humbjes së ekuilibrit, ata bëhen emocionalisht të paqëndrueshem. Kjo mund të beje që ata të tërhiqen nga shoqëria. Shpesh, ata duhet të heqin dorë nga puna, sidomos kur puna e tyre kërkon ekuiliber. Pse do vuaje dikush pa shkaqe të dukshme organike nga marramendja ose humbja e ekuilibrit? Në këto raste faji i vihet shpesh arsyeve psikologjike, edhe pse ata rrallë kanë të bëjnë me te. Pra nga se vijne marramendja, humbja e ekuilibrit apo ndjesia e te " ecurit në pambuk"? Një shpjegim alternativ për marramendjen dhe humbjen ekuilibrit Siç është shpjeguar tashmë, funksionimi i sistemit të ekuilibrit është shumë dinamik dhe kompleks, dhe një sasi shumë e madhe e informacionit duhet të përpunohet në të njëjtën kohë. Nëse sinjalet dhe informacionet e nevojshme arrijnë "trurin" shumë vonë, ose nuk e arrijne fare- ashtu si në një makinë llogaritëse xhepi – proceset janë konsideruar si të rreme, sepse faktorët e nevojshem për llogaritje ose janë të humbur ose te gabuar. N.B .: Llogaritësi nuk është i gabuar. Jane faktorët / shifrat e perfshira ne llogaritje të pamjaftueshme, ose thjesht te gabuara. Llogaritësi nuk mund ta dijë këtë! Atlasi - si nofulla, pjesërisht - luan një rol kyç kur ai devijon nga pozicioni i tij ideal në zhvillimin e çrregullimeve të gjendjes, kur marramendja nuk është patogjene në origjinë. Ne fakt Atlasi eshte i pozicionuar anatomikisht shumë afër organit te ekulibrit, siç janë kondilet e nofulles se poshtme. Zhvendosja e Atlasit mund të ushtroje presion mbi nervat dhe enët e gjakut të cilat kalojnë nëpër zonën përreth vertebres se parë. Përveç komprimimit te enëve të gjakut, njerëzit që vuajnë nga marramendja ose humbja e ekuilibrit zakonisht vuajnë nga një tkurrje ekstreme e muskujve te qafës dhe shpatullave. Këto kontraktime muskulare janë shpesh pasojë e drejtpërdrejtë e zhvendosjes se Atlasit, por edhe mund të perkeqesohen nga një gjendje ankthi emocional dhe mbi të gjitha nga stresi. Pra, çfarë ndodh në të vërtetë me 80% të sensorëve te ekuilibrit (proprioreceptoreve) që janë të vendosur pikërisht në këtë zone te kontraktuar? Në disa raste marramendja zhduket menjëherë pas korrigjimit të vertebres cervikale te parë, falë edhe masazhit të kujdesshëm të muskujve përreth gjatë trajtimit. Në raste të tjera, marramendja zhduket ose përmirësohet me kalimin e kohës, pasi trupi ka bërë rregullimet e nevojshme gjatë fazës së rigjenerimit. Disa pacientë të diagnostikuar me "sindromin Meniere" kanë zbuluar se pas trajtimit ankesat e tyre nuk janë shkaktuar nga një sëmundje e tillë e rrallë, por thjesht nga çekuilibër i shkaktuar nga zhvendosja e Atlasit. Për disa pacientë humbja e ekuilibrit zhduket menjehere pas trajtimit! Nëse nuk ekzistojnë shkaqet organike për marramendjen ose humbjen e ekuilibrit, ripozicionimi i Atlasit është potencialisht trajtimi më efektiv për shërimin e ankesave të këtij lloji. Përvoja tregon se si në njerëz që nuk kane asnjë arsye të dukshme per te vuajtur nga marramendja, sidomos pasi e perkulin kokën prapa, pas ripozicionimit te Atlasit këto ankesa nuk ekzistojne me. Ky rezultat mund t'i atribuohet arteries vertebrale te liruar nga nje komprimim abnormal nga unaza e Atlasit gjatë lëvizjes prapa të qafës.
Migrena
Migrena Në përgjithësi, pacientët që vuajnë nga dhimbjet e kokes ose migrena zakonisht shkojnë te mjeku duke menduar se ata do të SHEROHEN. Ata shpejt zbulojnë se koncepti i mjekut mbi shërimin është i ndryshem nga ai i tyre. Gjatë studimeve te tyre universitare, mjekët mësojnë se te trajtosh migrenen, për shembull, do te thote te lehtësosh simptomat apo dhimbjen, dhe të mos kërkosh shkakun e vetë simptomës, në mënyrë qe ta kurosh atë, duke parandaluar të njëjtin problem te perseritet ne te ardhmen. Doktoret ekzaminojne pacientët dhe mbledhin të dhëna me qëllimin e vetem të caktimit te ilaçeve me te "mira" të prodhuara nga kompanitë farmaceutike dhe promovuara në operacionet e tyre për të arritur shitjet. Mjeku modern është shndërruar në një "shperndares droge" te vërtetë! Arsyeja është mungesa e interesit nga ana e industrisë farmaceutike në gjetjen e një zgjidhje të përhershme për migrenën, se një pacient per tere jetën është shumë më dobishem se një që shërohet. Për më tepër, mjekët duhet t'i përmbahen udhëzimeve ndërsa trajtojne pacientët e tyre dhe për këtë arsye janë të angazhuar për përshkrimin e recetave në vend të trajtimeve alternative. Nëse ju nuk besoni, bejini vetes pyetjen e mëposhtme: Kur ishte hera e fundit qe industria farmaceutike njoftoi se kishte gjetur shërim definitiv për ndonjë sëmundje të caktuar? Ata që bëhen të vetëdijshëm për këtë fakt ndalojne se drejtuari tek mjeku i tyre në përpjekje për të zgjidhur sëmundje kronike të tilla si migrenë ose dhimbje koke, por vazhdojne në kërkim të zgjidhjeve alternative. Perpara se pacientët te arrijne në këtë përfundim, për fat të keq ata duhet ta pesojne vete. Vetëm pas vuajtjes nga një ulçer e stomakut e nxitur nga medikamentet, migrenë e pafundme dhe atake te dhimbjes se kokes ata fillojnë të kërkojnë për zgjidhje alternative. Në rast urgjence një medikament mund të jetë i dobishem. Megjithatë, kjo nuk përbën një zgjidhje të përhershme per migrenen ose dhimbje koke konstante apo qe perseritet!
Skolioza
Efekti i vertebres Atlas ne skolioze Ka 2 lloje të skoliozes: te lindura dhe idiopatike (funksionale). Skolioza kongjenitale trajtohet zakonisht nga ortopedet dhe kirurgët. Skolioza idiopatike ose funksionale, në kontrast, shkaktohet ose përkeqësohet nga devijimi i Atlasit. Nëse devijimi lateral i Atlasit është i rëndë, shpina mund të ndryshojë formën e saj në një formë "S" apo "C" për të kompensuar pozicionin e pjerrët të kokës. Si rezultat i devijimit te Atlasit, vertebra e pozicionuar me poshte merr nje pozicion te gabuar. Kur këndi i rrotullimit të Atlasit është shënuar, në disa njerëz një rrotullim i kraharorit apo shtyllës kurrizore mund të vihet re. Kjo situatë mund të përkeqësohet për shkak të një numri faktorësh të tjerë fizike ose psikologjike / emocionale, të cilat mund të hulumtohen në një konsultim të veçantë. Pas korrigjimit të Atlasit, në rastet e skoliozes jashtëzakonisht të theksuar, është e këshillueshme që t'i nënshtrohen trajtimeve të tjera të veçanta dhe të kryejnë ushtrime fizike korrigjuese, pasi me kalimin e kohës muskujt e kanë zhvilluar në mënyrë asimetrike dhe duhet të forcohen përsëri në një mënyrë të targetuar. Parandalimi I skoliozes me metodën e ripozicionimit te Atlasit Pas instalimit te skoliozes duhet një kohë e gjatë dhe një pune e madhe per tu korrigjuar. Për këtë arsye, është e këshillueshme të kryhet ripozicionimi i Atlasit sa më shpejt që të jetë e mundur, madje dhe ne fëmijëri, në mënyrë që skolioza mos te kete shans për të zhvilluar. Devijimi i shtyllës kurrizore nga boshti i saj i simetrise dhe forma ideale ofron një terren të mbarështimit për një seri te tërë problemesh dytesore të tilla si dhimbje mesi, tendosje, dhimbje te qafes, shtypje te nervave spinal duke shkaktuar mpirje apo gjymtyrë që "shkojnë për të fjetur" tortikolis,hernie te disqeve intervertebrale, dhimbje ne ije, dhimbje në gjunjë apo këmbë dhe kushte te tjera të shumta qe nuk lidhen me Atlasin.

Këtu ju do të mësoni se si mund të kurohen nëpërmjet rregullimit të pozicionit të Atlasit: migrena, dëmtimet e qafës, dhimbjet e qafës, dhimbjet e shpinës dhe dhjetëra ankesa të tjera. • • A doni të mos ankoheni më? Nëse po, mos luftoni vetëm simptomat!
 • • Një trajtim i vetëm dhe një kontroll në vazhdimësi do të aktivizojë fuqinë vetë-shëruese në trupin tënd.
 • • Disa fakte që duhet të dini para se ti nënshtroheni trajtimeve të tjera.


Lexo më shumë për të kuptuar se pse keqpozicionimi i rruazës së parë të vertebrës cervikale mund të jenë përgjegjës për një sërë problemesh nw dukje pa lidhje, trajtimi i të cilave fokusohet vetëm në ndrydhjen e dhimbjes, por pa eliminuar shkakun. Një zbulim i ri tani mund të sjellë lehtësim të shumë rasteve.

Atlasi është shkaku i fshehur i shumë prej ankesave


Rruaza e parë e vertebrës cervikale, e njohur si Atlas ose C1, luan rolin më delikat dhe në të njëjtën kohë më të rëndësishëm për të gjithë shpinën.
Një mosfunksionim në këtë zonë mund të prodhojë një "efekt domino" në të gjithë sistemin musculoskeletal, si dhe në qarkullimin e sistemit nervor, duke krijuar mosbalancim dhe dyfunksionim në pjesë të ndryshme të trupit.
Me kalimin e kohës këto mosfunksionime mund të kthehen në probleme serioze shëndetësore me origjinë të panjohur. Trupi nuk është në gjendje të funksionojë si duhet, duke ndikuar në mënyrë serioze në cilësinë e jetës, pa ndonjë arsye organike e cila mund të identifikohet apo diagnostifikohet.

A janë ankesat tuaja me të vërtetë vetëm psikosomatike?


Sa shumë pacientëve iu është thënë nga mjekët e tyre se nuk dihet nga vijnë problemet e tyre dhe se "padyshim" kanë një origjinë psikosomatike? Ka shumë mundësi që mjeku juaj nuk e di dhe nuk jua thotë se keqpozicionimi i Atlas mund të jetë shkaku i problemeve tuaja.
Ankesave kronike pas traumave, dëmtimit të zverkut dhe sulmeve të përsëritura të migrenës apo dhimbjeve të kokës iu është gjetur një shpjegim i thjeshtë dhe logjik, keqpozicionimi i Atlas. Korrigjimi i këtij problemi ofron një zgjidhje reale e të qëndrueshme, pa u detyruar të marrin vazhdimisht ilaçe që mund të pasojnë dhe me efekte anësore.
Për më tepër, korrigjimi i Atlas është metoda ideale për të përmirësuar mënyrën e të qendruarit, duke parandaluar defektet në posturën tuaj të tilla si këmbë të shkurtra, deformimi i legenit, hyperlordosis / shpinë jo e rregullt, kyphosis, idiopati / skoliosis dhe hypolordosis.

Fakte që duhet ti dini për keqpozicionimin e rruazës Atlas • -Për shumë persona trauma e lindjes çon në një keqpozicionim të Atlasit (rruazë së parë të vertebrës) dhe ndonjëherë edhe të Aksit (rruazës së dytë).

 • -Traumat të tilla si demtimi i zverkut apo rëniet mund të shkaktojnë apo të nxjerrin në pah keqpozicionimin e rruazës Atlas.

 • -Është zbuluar se keqpozicionimi i Atlasit është përgjegjës për një numër të konsiderueshëm çrregullimesh si fizike ashtu edhe mendore.

 • -Mjekësia konvencionale nuk e konsideron keqpozicionimin e Atlasit shkak të mundshëm të çrregullimeve të pacientit. Si rezultat këto probleme në përgjithësi ngelen të padiagnostikuara.

 • -Dështimi për të diagnostikuar problemin është për shkak të faktit se keqpozicionimi i Atlasit nuk shfaqet në rrezet X ose te imazhet magnetike-rezonancë.

 • -Skanimi me shumë fletë spirale CT identifikon keqpozicionimin në mënyrë të qartë dhe të matur, vetëm në ato raste kur radiologu e programon makinën CT për këtë qëllim

 • -Duke lënë mënjanë zhvendosjet e rënda të rruazave që kërkojnë ndërhyrje kirurgjikale, mjekësia konvencionale nuk ofron trajtim për të korrigjuar keqpozicionimin e rruazës së parë të vertebrës.

 • -Nevojitet vetëm një seancë e vetme për të rikthyer përgjithmonë Atlasin në pozicionin e duhur.

 • -Shumë mendojnë se ndërhyrja në zonën e qafës është e rrezikshme. Ju duhet të dini se çdo rrezik potencial është i kufizuar gjatë stimulimeve kiroprokatike. Metoda e jonë ka një parim krejtësisht të ri dhe që nuk mbart rrezik, i cila nuk ka të bëjë me kiropraktikën, osteopatinë apo metoda të tjera të ngjashme me këto.

  • Shqetësime të zakonshme të cilat kanë përfituar nga ripozicionimi i rruazës Atlas


   Efektet negative të keqpozicionimit të Atlas mund të shfaqen në të gjithë trupin.
   Të dhënat e mbledhura nga pacientët e trajtuar na kanë mundësuar që të hartojë një listë me shqetësimet më të zakonshme dhe simptomat që mund të lehtësohen duke ripozicionuar Atlas. Është e rëndësishme për të kuptuar se jo të gjitha çrregullimet e listuara zhduken në të gjithë ata që i nënshtrohen trajtimit Atlas, pasi ata mund të kenë shkaqe të tjera apo faktorë që shkakëtojnë këto probeme.
   Do të ishte gabim nëse do të interpretonim korrigjimin e Atlasit si një kurë mrekulli që mund të zgjidh të gjitha problemet. Në të kundërt, është e rëndësishme të kuptojmë se qëllimi i metodës absolutisht nuk konsiston në diagnostikimin apo "shërimin" e një shumëllojshmërie çrregullimesh shëndetësore, por thjesht na bën ne të kuptojmë nëse është e nevojshme për ta trajtuar Atlasin. Do ta quanim mrekullli nëse trupi të kishte aftësinë për tu vetë-shëruar, pasi ne ta vemë në një pozicion të atillë për ta bërë këtë!
   Të bësh korrigjimin e pozicionimit të Atlas, nëse është i keqpozicionuar dhe nëse është e nevojshme, pavarësisht nga ndonjë problem i përkohshëm, është një "investim" për një shëndet të mirë në të ardhmen. Ripozicionimi është i këshillueshëm duke filluar nga fëmijët dhe lejon trupin të funksionojë në potencialin e tij të plotë.
   1. 1.Migrenë
   2. 2.Dhimbje koke
   3. 3.Dhimbje kronike pas dëmtimit të zverkut
   4. 4.Vertigo – Marrje mendsh – Humbje ekuilibri
   5. 5.Sëmundje Ménière's
   6. 6.Nevralgji trigeminal
   7. 7.Sindroma e gjymtyrëve temporomandibular
   8. 8.Sinusit kronik
   9. 9.Astma (mund të ketë simtoma të tjera)
   10. 10.Rrotullim të kufizuar apo të dhimbshëm të kokës
   11. 11.Dhimbje cervikale
   12. 12.Qafë qafë e ngurtë – torticollis
   13. 13.Dhimbje supi / një sup më i lartë
   14. 14.Formication / Mpirje e krahëve
   15. 15.Tendinitis periodike
   16. 16.Sindroma e bërrylit të tenisit / kyçit të dorës
   17. 17.Tension të përhershëm muskujve
   18. 18.Dhimbje kronike e muskujve
   19. 19.Dhimbje shpine
   20. 20.Skoliosis idiopatike
   21. 21.Dhimbje mesi
   22. 22.Hernie diskale – sëmundje të diskut - zgjatje e disqeve
   23. 23.Nerva të ngjeshur të shtyllës kurrizore
   24. 24.Asimetri e pelvisit
   25. 25.Artrit - Osteoartrit (nëse dalin nga një pozicion i dobët)
   26. 26.Bllokimi i gjymtyrëve sakroiliak
   27. 27.inflamacion nervor ischiadic - dhimbje të nervit shiatik
   28. 28.Dhimbje fundshpine
   29. 29.Diferenca në gjatësinë e këmbës
   30. 30.Dhimbje në këmbë, gjunjë apo shputë
   31. 31.Tendencë për të pasur duar apo këmbë të ftohta
   32. 32.Inflamacion kronik në sy / çrregullime në shikim
   33. 33.Tringëllimë (gumëzhimë apo tingëllim në veshë)
   34. 34.Infeksioni kronik i veshit të mesëm
   35. 35.Ritëm jonormal të rrahjeve të zemrës / tension gjaku të luhatshëm
   36. 36.Probleme në tretje / Aciditet i lartë i stomakut
   37. 37.Refluks i stomakut
   38. 38.Diarre kronike ose kapsllëk
   39. 39.Depresion (nëse shoqërohet me dhimbje kronike)
   40. 40.Pagjumësi / gjendje gjumi
   41. 41.Lodhje kronike
   42. 42.Sindroma e lodhjes (CFS) (edhe nga acidosis)
   43. 43.Alergji / ethe (përmirësime për arsye të panjohura)
   44. 44.Vështirësi në të nxënë / Dyslexia
   45. 45.Epilepsia   46. Migrena nga pikëpamja mjekësore


    Në përgjithësi, pacientët që vuajnë nga dhimbja e kokës ose migrena zakonisht shkojnë te mjeku duke menduar se ata do të SHËROHEN. Ata shpejt zbulojnë se koncepti i mjekut të tyre për shërim është e ndryshme nga koncepti i tyre.
    Gjatë studimeve universitare, mjekët mësojnë se trajtimi i migrenës, për shembull, përfshin lehtësimin e simptomave apo dhimbjeve, duke mos kërkuar shkakun e vetë simptomës, në mënyrë që ta kurojnë atë, duke parandaluar përsëritjen e të njëjtit problem në të ardhmen.
    Mjekët vizitojnë pacientët e tyre duke mbledhur të dhëna për ta me të vetmin qëllim për të përcaktuar ilaçet më të "mira" të prodhuara nga kompanitë farmaceutike dhe për të promovuar veprimet e tyre për të arritur shitjet e synuara.
    Mjeku i kohëve moderne është shndërruar në një "karierist droge" i vërtetë! Arsyeja është mungesa e interesit nga ana e industrisë farmaceutike në gjetjen e një zgjidhje të përhershme për migrenën, sepse një pacient që do ta kesh gjatë gjithë jetës së tij pacient është shumë më me interes ta mbash si të tillë se sa ta shërosh. Për më tepër, mjekët duhet t'i përmbahen një protokolli të caktuar për trajtimin e pacientëve, ndërsa ata janë të prirur t’ju përshkruajnë receta me ilace në vend të trajtimeve alternative.
    Nëse ju nuk besoni, bëjini vetes pyetjen e mëposhtme: Kur ishte hera e fundit që industria farmaceutike ju ka njoftuar se kishte gjetur shërim definitiv për ndonjë sëmundje të caktuar?Ata që u ndërgjegjësuan përsa i përket këtij fakti, nuk shkuan më tek mjeku i tyre në përpjekje për ti dhënë zgjidhje sëmundjeve kronike të tyre të tilla si migrena apo dhimbja e kokës, por mbetën në kërkim të zgjidhjeve alternative.
    Para se pacientët të arrijnë në këto përfundime, për fat të keq ata janë përkeqësuar. Vetëm pas shfaqjes së ulçerës në stomak nga një pilulë apo dhimbje koke pafund nga migrena ata fillojnë të kërkojnë për zgjidhje alternative.
    Në raste urgjente një pilulë do të ishte e dobishme. Megjithatë ajo nuk mund të jetë një zgjidhje e përherëshme për përsëritjet e vazhdueshme të migrenës!

    Keqpozicionimi i Atlasit mund të jetë njera nga arsyet për shfaqjen e migrenës


    Keqpozicionimi i Atlasit jo vetëm ushtron trysni tek nervat, por edhe te arteriet dhe tek venat. Kjo rezulton në një shqetësim të qarkullimit të trurit, i cili duke u kombinuar dhe me faktorë të tjerë mund të çojë në migrenë dhe dhimbje koke, si dhe në probleme të tjera shëndetësore.
    The theory that migraine is a neurological disease melts aëay like the snoë in the sun after a correction of the Atlas!
    Teoria se migrena është një sëmundje neurologjike hidhet poshtë sa hap e mbyll sytë pas një ripozicionim të Atlasit!

Qendra Atlas

kreatika.mk

Copyrights ©2014: atlascenter.eu