ЗАКАЖИПРЕГЛЕД

ПОСТАВИПРАШАЊЕ

 • Што е функцијата на атласот?

  Атласот, не само што го носи черепот, туку тој е одговорен за рамнотежата и управување со рбетниот столб и скелетот. Кај скоро сите луѓе атласот е повеќе или помалку ротиран што предизвукува редица на здравствени проблеми.

 • Што претставува местење на атласот?

  Доведување на атласот, првиот вратен прешлен, во негова природна положба. Лекарот атлас специјалист е посебно едуциран да со помош на специјално конструиран уред за репозиција на атласот му овозможи на атласот да се врати во својата природна анатомска положба. Третманот е само еден и апсолутно безопасен.

 • Што е прилагодување на Атласот?

 • "СИГУРНО, ДЕЛОТВОРНО И ТРАЈНО СО САМО ЕДЕН ТРЕТМАН"

Еве само некои од здравствените проблеми кои се ублажуваат или исчезнуваат со местење на атласот:
Главоболка

Што може да се направи за да се победи мигрената и главоболката наместо да се пијат таблети?

Главоболката е една од најзастапените тегоби кај луѓето. Секој од нас имал главоболка,некој повремено, некој почесто. 15-20% од популацијата имаат чести главоболки, и покрај обидите да се намалат со разни лекарства, тие стануваат хронични. Најфреквентни се на возраст помеѓу 35 и 45 год., три пати се почести кај женската популација. Главоболките имаат психолошка и емотивна компонента кои се регулирани од протокот на крв во и од краниумот. Медицината пробува да го реши овој проблем со медикаменти, меѓутоа не е секогаш успешно контролирана главоболката со лекарства.

Класификација на главоболките

Главната разлика помеѓу мигрена и главобока е тоа што мигрената делува само на еден дел од главата или на една половина од главата додека главоболката делува на целата глава. Во медицинската литература тензичниот тип на главоболка (Tension-type headaches) е најчестиот тип со над 70%. Останатите 30% припаѓаат на: Мигрена без аура – со застапеност од околу 85% од сите мигрени. Проследена е со гадење и повраќање. Нападот на мигрена се опишува како “тежина од многу кила ставена на главата”. Болката е испровоцирана и се зголемува при движење на главата, силен звук, силна светлина, силен мирис. Болката може да се смири со лежење во соба без светлост и без бучава. Должината на мигрената може да варира од неколку часа до три дена. Вообичаено нема предупредувачки знаци за мигрената, се појавува на едната страна од главата, но набргу се проширува и на остатокот од главата. Мигрена со аура – со застапеност од околу 14% од сите мигрени. Вообичаено се јавува зголемена осетливост на светлина, звук, затемнување на едната страна на видното поле. Должината е од 4 до 24 часа. Кластер главоболка – со застапеност од околу 1% од сите мигрени. Карактеристична е по големиот интензитет и јачина. Локализирана е обично околу едното око или во предел на челото. Овој тип на главоболка е многу повеќе застапена кај машката популација. Вообичаеното траење е неколку минути меѓутоа можат да се повторат и десетина пати во наредните 24 часа.

Третманот на Атласот - решение за мигрената и главоболките

Направена е студија од страна на Проф. Ханс-Јоаким Теис во институтот ИНКАМ во Германија, која е спроведена во Март 2010год., со која се опфатени 504 пациенти кои имаат мигренозни болки. После направениот третман 82% имале подобрување на симптоматологијата, додека кај 39% од испитаниците мигренозните болки комплетно исчезнале. Кај испитаниците кои имале главоболка 87% имале подобрување, додека кај 21% главоболките комплетно исчезнале. Овие резултати се значително подобри отколку резултатите постигнати со медикаменти или некој друг тип на конвенционална медицинска терапија. До сега не постои ниту една студија која покажува слични резултати во намалување на мигрените и главоболките. Она што ги прави уште позначителни резултатите е фактот дека се прави само еден единствен третман за разлика од другите методи кои користат повторувачки третмани многу долг временски период. Одличните резултати од третманот се базирани на три факта: -Зголемената циркулација и доток на кислород до мозокот. Колку порано се корегира позицијата на Атласот толку побргу ќе се регулира циркулацијата и работата на срцето. Со зголемената циркулација спонтано ќе се подобри проблемот со ладните нозе и раце. -Се намалуваат мускулните контракции во пределот на рамената и вратот. Смалените мускулни контракции можат да бидат причина за тензионен тип на главоболка. -Отстранување на компресијата од Атласот на кранијалните нерви. Веднаш после направениот третман голем број од луѓето изјавуваат дека непријатното чувство на притисок во главата е исчезнато и дека имаат чувство на ослободување.

Како неправилната позиција на Атласот може да предизвика мигрена?

Кога првиот вратен прешлен Атласот е во неправилна положба, неговиот страничен продолжеток (processus transversus) може да врши притисок на Arteria carotis interna (внатрешна каротидна артерија), како и на Arteria vertebralis (вертебрална артерија). Вертебралната артерија е одговорна за снабдување со крв на cerebellum (малиот мозок) додека внатрешната каротидна артерија е одговорна за снабдување со крв на cerebrum (големиот мозок). Во зависност од местото на притисокот на крвните садови, може да биде предизвикан смален доток на крв (доколку е притисната артерија) или смален одвод на крв (доколку е притисната вена). Според тоа ќе се јави чувство на “притисок во главата” или “лупање во главата”. Смалениот доток на крв до мозокот може да предизвика смалена оксигенација (доток на кислород) и да резултира со привремено пореметување на нервните клетки т.е. неврален дефицит кој што може да трае од неколку часа до неколку дена. Ситуацијата може да биде подраматична доколку истовремено делуваат и други фактори кои што можат да бидат причинител за почетокот на мигренозниот напад. Стресот, прекувремената работа, грижите и нервозата често пати можат да бидат дополнителна причина за почетокот на мигренозните болки. Интересен е фактот дека истиот степен на ротација на Атласот кај некоја личност може да предизвика мигрена, додека кај друга личност нема да предизвика мигренозна болка. Најважните фактори за настанување на мигрена заради ротацијата на Атласот се: големината на Атласот, слободниот простор помеѓу анатомските структури во близината на Атласот, степенот на мускулните контракции, чувствителност кон факторите за настанување на мигрена, нивото на токсини во организмот.

Тензичен тип на главоболка

Тензичниот тип е најчестиот тип на главоболка. Болката почнува како силно стегање на мускулатурата во предел на вратот и рамената, потоа почнува да се шири во задниот дел на главата па се до челниот дел. Која е причината за перманентно повторувачката тензична главоболка? Без компензаторниот механизам при состојба на ротиран Атлас, главата не би била поставена центрично туку би била повеќе свртена на едната страна. Група на мускули во пределот на вратот делуваат заедно со цел да ја држат главата перпендикуларно во однос на рбетниот столб. Континуираната напнатост на вратните мускули ќе доведе до нивна хронична затегнатост а тоа ќе резултира со спазам на мускулатурата. Болката станува постојана и полека се шири на краниумот. Последица од напнатоста на мускулите е иритација на завршетоците на нервите кои излегуваат од рбетниот мозок. Една таква компликација е иритацијата на n. occipitalis maior, кој го инервира задниот дел од краниумот. При ротацијата на Атласот, мускулите низ кои проаѓа n. occipitalis maior (m. semispinalis capitis и m. splenius capitis) се напнати и вршат притисок врз нервот. Со тоа се пренесуваат сигнали за болка до мозокот и настанува тензичен тип на главоболка. Со легнување, релаксација и одмарање се смирува болката, меѓутоа при станување повторно се јавува болката. Тоа е тензичен тип на главоболка настанат поради хронична мускулна напнатост.

Медицински третман за тензичен тип на главоболка настанат поради хронична мускулна напнатост

Иако класичната медицина ги признава главоболките настанати поради хронична напнатост на мускулатурата, не дава адекватно решение освен користење на мускулни релаксанти, аналгетици кои даваат краткотрајна релаксација меѓутоа не го решава долгорочно проблемот. Во поново време со употреба на Botulinum toxin (Botox) се пробува да се намали тензичната главоболка. Ботоксот е еден од најаките отрови, замислете каков ефект ќе даде овој “третман” на организамот долгорочно. Иако медицински може да се констатира овој тип на главоболка, класичната медицина не може ефикасно да го реши проблемот. Голем број на пациенти одат од еден до друг доктор во надеж дека ќе најдат решение за својот здравствен проблем, меѓутоа главоболките перманентно се појавуваат. Доколку постоеше решение во класичната медицина за лечење на главоболката, тогаш немаше да има толку голем број на луѓе кои страдаат од главоболка.

Фактори кои можат да влијаат на настанување на мигренозна болка

1. Хормонален дизбаланс 2. Стрес 3. Недостаток на сон 4. Настинка 5. Абнормална дентална оклузија (malocclusion) 6. Сублуксација на прешлен 7. Нагла временска промена 8. Климатизирана просторија 9. Алергија/интолеранција на храна 10. Алкохолни напитоци, чоколада, аспартам, глутамат (Е621) Факторите кои се наведени се со помало значење отколку неправилната позиција на Атласот. Кога ќе се корегира позицијата на првиот вратен прешлен – Атласот, факторите кои влијаат на настанување на мигрената нема да имаат повеќе такво влијание. Проблемот со позицијата на Атласот е од чиста механичка природа. Затоа веднаш после третманот мигрените можат да исчезнат додека со други третмани потребно е време додека да почне процесот на регенерација. Особено задоволство за секој Атлас специјалист е да слушне дека успешно го решил проблемот со мигрената кај луѓе кои имале долгогодишни проблеми.

КОНЕЧНО МОЖЕТЕ ДА ЈА ПОБЕДИТЕ ГЛАВОБОЛКАТА!


Болка во грбот
Најпосле објаснување за хроничната мускуларна болка во грбот Болkата во грбот, е последица од лошa положба на телото, мала физичка активност, стрес дури и негативна емоционална состојба. Во оваа смисла на зборот, многу малку може да се постигне со масажа, истегнувања, вежби, релаксанти кои не се дологотрајни решенија бидејќи имаат доста контра ефекти. Се додека ‘рбетот не ја достигне својата идеална правилна положба, мусулната болка како и тензијата во грбот ќе бидат секогаш присутни. Корекцијата на позицијата на Атласот ќе доведе до долотрајни резултати подобрувајќи го држењето на телото и намалувајќи ја тензијата и хроничната болка во мускулите. Лошото држење на телото и болката во долниот дел од грбот Причината за лошото држење на телото може да се објасни со следново: Вратот и рамената имаат напорна работа во одржување на балансот на главата. Ако главата е изместена во однос на Аксисот поради неправилно позициониран Атлас, тогаш вратните мускули мора да спроведат поголема подршка и да претрпат огромна згрченост. Најчесто ваквите мускуларни дисбаланси доведуваат до напнатост во вратот, рамената и грбот од една страна. Генерално, ваквите напнатости и болки се појавуваат само на една страна на телото. Во екстремни случаеви може да се почувствува и кај двете страни . Обичната масажа ќе ја ослободи болката привремено, сепак по извесен период потеклото за истата ќе предизвика повторно нејзино појавување. Третманот за корекција на позицијата на Атласот има две предности: -Третманот веднаш ја лекува напнатоста на мускулите – Со помош на специјално дизајниран апарат. Резултатира во ослободување на вратните и грбните мускули до таа точка каде што буквално ќе заборавите дека некогаш сте чувствувале болка. -Перманентно ја регулира положбата на Атласот подобрувајќи го држењето на телото, спречувајќи повторна појава на напнатост на мускулите кај вратот и грбот во иднина. На крај : Рачната масажа ослободува од моменталната болка, додека пак третманот на позицијата на Атласот ќе има долготрајни резултати.
Вртоглавица
Вртоглавица, нестабилност и ненадејни онесвестувања Горниот дел од ‘рбетниот столб е најважниот дел кој ги контролира ориентацијата и балансот на телото. Заедно во комбинација со органите за баланс и очите тие ја одржуваат стабилноста и сигурноста на телото. Доколу балансот е нарушен, тогаш агилноста и перцепцијата на пациентот стануваат несоодветени во однос на опкружувањето. Овој механизам, одговорен за балансот е многу динамичен по природа. Стимулите и информациите кои доаѓаат однадвор се собираат и одеднаш се преработуваат со цел да се продуцираат соодветни импулси кои се испраќаат до мозокот. Импулсите кои стасале во мозокот се трансформирани во соодветни механички движења адекватни на реакцијата однадвор. Стабилноста и рамнотежата се резултат на прецизните сили на рамнотежа. Доколку овие сили не работат заедно, синхронизирано и координирано, произлегуваат неминовни проблеми како губење на рамнотежа, вртоглавица или во најекстремни случаеви губење на тотална просторна перцепција па дури и онесвестување. Зошто токму ова се случува? Комплексниот механизам кој ја контролира рамнотежата на телото треба во целост да се разбере како сооднос на динамичноста на константните сигнали. Ако токму овие сигнали не стасаат синхронизирано и координирано, мозокот ќе биде оневозможен да ги процесира и спороведе до целосната мускулатура со соодветна невролошка реакција и така да ја одржи рамнотежата на телото. За полесно да се разбере како фукнционира целиот процес, системот за рамнотежа може да го споредиме со GPS навигационит систем на Земјата што функционира според измерената оддалеченост од најмалку три сателити.Кога ваквиот уред прима сигнали од сателитите, тогаш рутата и оддалеченоста се точно измерени. Но, при нарушување на ваквото примање на сигналите од сателитите, GPS уредот не може да прецизира точно каде се наоѓа. Во телото оваа ситуација има еднакво значење со губење на свеста. Медицинско објаснување за вртоглавицата и нестабилноста ДДоколку пациентот се жали на чести вртоглавици, тогаш докторите прават разни испитувања со кои би се дознале причините за таквата состојба. Најпрво, тие ги упатуваат кај специјалистите од одделот Уво – Нос и Грло кои ги испитуваат органите одговорни за рамнотежа како уво и грло. Најчесто нарушената рамнотежа е поврзана со средното уво каде инфекциите во овој дел може негативно да се одразат на рамнотежата. Испитувањата најчесто се извршуваат за да се направи разлика помеѓу вртоглавица со периферно или централно потекло или вртоглавица која води потекло од грбот, ‘рбетот . Многу често нарушената рамнотежа е последица од промена кај т.н отолити.Тоа се мали кристалчиња во нашиот систем за слух кои може да бидат репозиционирани од соодветни маневри. Доколку испитувањата не дадат конечна дијагноза, пациентот се препраќа на офталмолог за понатамошно испитување бидејќи очите играат многу важна улога во одржувањето на балансот. Доколку и во овој случај не може да се дојде до конечна дијагноза, тогаш се изведува томографија со магнетна резонанца (MРT) со цел да разреши дали постои тумор во мозокот. Доколку и овие тестови излезат негативни, тогаш докоторите препишуваат медикаменти со кои би се донело некакво подобрување но, најчесто во повеќе случаеви работите остануваат исти како претходно така што пациентите се принудени да се навикнат да живеат со вртоглавица. Некои пациенти се жалат на чести вртоглавици и дури губење на рамнотежа. Со тек на време,ова може да доведе до емоционално растројување кое може да предизвика оттргнување од општеството па дури и во некои случаеви може да дојде до напуштање на работата особено доколку истата бара стабилност и баланс. Зошто некој кој нема очигледни органски причини страда од вртоглавици или губење на рамнотежа? Кај таквите случаеви најчесто вината се става на психолошките причини иако најчесто истите немаат никаква врска со тоа! Тогаш, од каде доаѓаат ваквите состојби како вртоглавицата или губење на рамнотежа? Алтернативно објаснување за вртоглавицата и губењето рамнотежа Како што претходно објаснивме, функциониорањето на системот за рамнотежа е доста комплексен и динамичен каде што големо количество на информации мора да се преработат симултано.Исто како кај рачниот дигитрон, ако информациите стасаат до мозокот подоцна или воопшто не стасаат, тогаш процесите се уважуваат како погрешни бидејќи факторите потребни за точна калкулација се или изоставени или погрешни.
Внимание: Калкулаторот/дигитронот не е виновен за конечната пресметка, факторите како бројките и сл. при калкулацијата се или недоволни, изоставени или пак погрешни. Ова калкулаторот не го знае! Затоа, во случај кога Атласот е изместен од својата идеална положба предизвикува нарушување во рамнотежата, доколку вртоглавиците немаат патолошко потекло. Всушност, Атласот е анатомски позициониран многу блиску до органот за рамнотежа. Како што веќе објаснивме речиси секаде на страната, изместениот Атлас може да предизвика притисок врз најразлични нерви и крвни садови кои поминуваат низ тој дел на првиот вратен пршлен. Во прилог на васкуларната компресија, кај луѓето кои страдаат од вртоглавица или слаба рамнотежа може да се најде екстремна згрченост во мускулите на вратот и рамената. Ваквите мускулни контракции се чесо директна последица од изместен Атлас, но исто така може да биде предизвикано од емоционална анксиозност или стрес пред се. Што тогаш се случува во 80% кај сензорите за рамнотежа кои се прецизно лоцирани во оваа област? Кај неколку случаеви, вртоглавицата исчезнува веднаш по корекција на првиот вратен пршлен, благодарејќи не само на самиот третман туку и на масажите кои внимателно се имплементираат за време на третманот кај околните мускули. Во други случаеви пак, вртоглавицата исчезнува веднаш или се подобрува со тек на времето во регеративната фаза на телото низ која поминува за време или по завршувањето на третманот. Пациентите дијагностицирани со Мениеров синдром по третманот дошле до сознание дека причината што ја предизвикува состојбата не е ништо друго, туку нарушување на системот за рамнотежа како последица од изместен Атлас. Кај неколку пациенти по завршување со третманите нивната рамнотежа значително се подобрила! Ако причините за вртоглавица и губење на рамнотежа не се органски, тогаш репозиција на Атласот е потенцијално најефективниот третман за излекување на патолошката состојба
Болки во колената и колковите
Варијанти на потекло на болките во колената, колковите како и болки поврзани со менискус Водени од нашето искуство,со целост можеме да тврдиме дека проблемите или болките поврзани со колената и колковите кои не се последица од било каков тип на трауми или пак повреди, всушност се последична појава од искривување на карлицата поради што едната нога е подолга од другата и носи поголем товар врз себе. Асиметрична или искривена карлица, може да има разлика од дури 15 кг. во преносот на тежината врз нозете и колената кое доведува до дологорочни болки во овој дел на долните екстремитети. Методата за правилно позиционирање на Атласот може да донесе драстично подобрување кај карлицата што подоцна ќе ja стагнира или пак спречи преоптовареноста на колената или колковите. Ваквото преоптоварување на зглобовите на колковите и колената порано или подоцна може да доведе и до неопходно хируршко санирање. Како што гумите на колата покажуваат асиметрични траги при неправилно центрирани тркала, така и човечкото тело потенцира на неправилна симетрија во ставот преку болка во определени регии. Како последица од изместување на Атласот, се појавува: лош став или држење на ‘рбетот поврзан со различни сили кои ги преоптоваруваат зглобовите, колковите, колената не функционираат под оптимален агол на ротација. Ова всушност доведува до неправилно носење на тежината што ги вклучува тетивите и мускулите кои се болни и може да иницира дегенерација на зглобовите и воспалување на околното меко ткиво. Изместувањето на зглобовите на колкот резултира со вкочанетост на сакроилиачниот зглоб кое вообичаено доведува до воспалување на скијатичниот нерв, болки во колената како и глуждовите. Во ваква состојба пациентите најчесто страдаат од тешка крстоболка. Доколку главната причина не се отсрани (што најчесто претставува изместен Атлас), тогаш болките повторно ќе се појавуваат. Многу пациенти имаат потврдено дека нивната состојба се има подобрено веднаш по репозицијата на Атласот. Ситуацијата е сосема различна кај зглобовите на колената и колковите кои дегенерирале како последица од артроза (остеопороза) Кај овие случаеви не би требало да се очекува брзо подобрување веднаш по завршување со третманот. Како може вилицата да делува на држењето на телото? Под долната вилица се наоѓа Хиоидната коска, која што се наоѓа во регионот на Атласот. Хиоидната коска е единствената коска во човековото тело без директна поврзаност со друга коска. Нејзината улога е да го регулира држењето на телото кое што се изведува преку припоите на мускулите. Горниот дел на коската е во контакт со долната вилица. Изместувањето на вилицата ќе влијае на изместувањето на Хиоидната коска, а тоа ќе доведе до промена на притисокот на мускулатурата која го регулираат држењето на телото. Положбата на забите ја одредува позицијата на долната вилица, долната вилица ја одредува позицијата на Хиоидната коска која игра улога во регулирање на држењето на телото. Мускулната напнатост предизвикана од неправилната позиција на Атласот и од неправилниот загриз на долната вилица се причините поради кои настанува асиметрична поставеност на Хиоидната коска и како последица се нарушува правилното држење на телото, се појавува искривена карлица, спуштено рамо итн. Можеме да заклучиме дека киропрактиката на карлицата може да има краткотраен ефект затоа што главниот причинител лежи во Атласот. Доколку не се корегира положбата на првиот вратен прешлен, а понекогаш и позицијата на долната вилица, карлицата постојано ќе се враќа во асиметрична положба. Како доказ е фактот дека после направената корекција на Атласот, карлицата завзема правилна позиција и што е многу важно ја задржува таа позиција! Претпоставката на ортопедите дека искривувањето на карлицата е предизвикано поради скратување на едната нога, во многу случаи е погрешно. Интервенирајте пред пубертетот Германскиот стоматолошки хирург Удо Бар има изведено испитување на неколку стотици испитаници, со кое има заклучено дека загризот има фундаментално значење за држењето на телото. Тестовите и мерењата кои ги има спроведено д-р Бар при различна возраст во детскиот развој, покажуваат дека држењето на телото е под влијание на првите катници. За време на испитувањето карличната симертија била мерена и доколку било потребно асиметријата била корегирана. Кај испитаниците кои немале никаква траума, положбата на карлиците била симетрична на повторените периодични прегледи. Оваа положба почнала да се менува на возраст од 15 год и кореспондира со менувањето на позицијата на забите. Доколку постои корекција во позицијата на Атласот на возраст од 10-14 год се намалува можноста за искривување на статиката на телото.
Дискус херниа
Врската помеѓу изместениот/ херниран диск и првиот пршлен Атлас-Ц1 Изместениот или херниран диск се добива во случаеви каде нуклеусот на дисковите е изместен од нив. Дискот наликува како сунѓерче помеѓу два пршлена. Мекиот дел кој е изместен може да предизвика притисок на околните нервни завршетоци, и на тој начин креира механички конфликт кој може да предизвика болка и губење на осетот кај екстремитетите. Пршленскиот диск го апсорбира целиот товар од пршлените. Овој товар може да биде доста тежок со тоа што силите кои се користат се распределуваат долж целата површина на дискот под услов дискот да нема претрпено некои дегеративни промени. Просечниот товар на пршлените може да достигне дури и до 800 кг. кога ги истегнуваме рацете и носиме 10 кг тежина. Со систематско снимање и документирање на пациентите, во целост може да потврдиме дека создавањето на цервикална или лумбална дискус хернија имплицира карлично искривување или пак латерална девијација на рбетниот столб (сколиоза) во корелација со правилната линија Оттаму може да заклучиме дека дискус хернијата се формира кај рбет кој се разликува од идеалната форма. Некои доктори го карактеризираат како истрошен диск. Но, дали пак воопшто некогаш сте се запрашале како би можело еден диск да биде истрошен? Дали тоа докторите го замениле со амортизерите на кола кои се се излитуваат со тек на времето? Ако тоа и може да се случи би можеле ли ние да ги заштитиме дисковите избегнувајќи колку што е можно помалку движења? Дали би било возможно некој да остане комплетно здрав ако постојано е во движење и со тоа ги истрошува дисковите . Дисковите не се истрошуваат,наместо тоа тие дегенерираат поради тоа што се сушат,но, зошто тоа се случува? Тоа се случува затоа што со годините дисковите примаат товар само во еден правец со што постојана мускулна тензија ги притиска. Замислете си сендвич со мајонез: Доколку премногу го стиснете, мајонезот буквално ќе излезе надвор од сендвичот! Како всушност настанува хернираниот диск ? Кога карлицата е искривена или пациентот страда од сколиоза, тежината не може да биде распоредена целосно, туку таа е сконцентрирана на само одделни делови од телото. Состојбата се влошува кога треба да се свитка лумбалниот дел. Во вакви случаеви, кога дискот ја носи целата тежина, создава јасна слика дека во иднина, дискот кој бил веќе изложен на притисок со тек на време ќе напукне формирајќи хернија. Мускулите кои се развиваат како последица на изместениот Атлас што пак резултира со искривување на карлицата, најчесто завршуваат во таква фаза каде стануваат цврсто затегнати допуштајќи асиметрично прилепување кон еден или повеќе лумбални пршлени. Како што расте постојаниот притисок, така слободата во движење станува се повеќе ограничена. Меѓупршленските дискови сепак остануваат здрави со размена на хранливите состојќи на околните ткива. Дисковите не добиваат доволно крв како другите ткива бидејќи притисокот врз нив е многупати поголем од нормалниот крвен притисок . Како што се менува товарот кој го носат дисковите, така и положбата на самото тело се менува. Сепак, помеѓу стоечката и лежечката позиција, тежината се намалува до 20 %. Сепак треба да се има на ум дека претходно споменатите услови може да доведат до помало процентуално снижување на товарот. Со тек на време, како резултат дисковите пополека се сушат, ја губат својата еластичност па дури и напукнуваат при зголемен товар. Што би требало да направите во случај на дијагностицирана дискус хернија? Операцијата е една можност во која оперативно се отсранува напукнатиот диск или најчесто мекиот дел од нуклеусот на дискот кој ги притиска нервите на ‘рбетнот столб предизвикувајќи болка и губење на осетот кај екстремитетите. Се почесто се користат и алтернативните решенија наместо оперативните зафати кои носат ризици од компликации и хронични болки, забележано кај повеќе луѓе. Репозицијата на Атласот овозможува да се подобри ставот на телото како и да се намали искривеноста на карлицата. На тој начин, распоредувањето на тежината се подобрува така што резултира во губење на мускулната тензија кај меѓупршленските дискови со што се потпомага процесот на самозаздравување на хернираниот диск и се намалува ризикот од повторно создавање на хернија во иднина. Овој метод е особено погоден за превенција од дискус хернија или за хернија која се наоѓа во почетна фаза. Третманот е наменет за решавање на причината, а не на симптомите.
Крстоболка
Што може да направите доколку имате крстоболка? Некои луѓе страдаат од повремена или циклична блокада на лумбалниот дел. Во медицината за ”болка во грбот” се користи терминот крстоболка. Во голем број на случаи болката во грбот е предизвикана од искривена карлица проследена со остри болки во лумбалниот дел.Карлицата е најчесто изместена од својата хоризонтална оска поради најразличните притисоци предизвикани од симетричните парови на мускули кои придонесуваат до порамнување на карлицата. Болката во грбот генерално е предизвикана од остри, нагли движења кои доведуваат до една ваква состојба на карлицата. Ова повлекува спонтана механичка одбрана од целосна згрченост на лумбалната мускулатура која заштитува од било какво истегнување на мускулите и лигаментите кои се изложени на прекумерен стрес. Ваквиот грч индуциран од телото е со цел да спречи хиперекстензија на мускулите и лигаментите како и да ги заштити нервите кои излегуваат од ‘рбетниот столб. Кај пациентите со хиперлордозис и карлично искривување позначајно и трајно подобрување се забележува по завршувањето на третманите. Како резултат на тоа, главните причини за крстоболката полека се отстранети. Искуството покажува на тоа дека пациентите кои го направиле третманот повеќе не страдаат од истата примарна состојба. Третманот може исто така да биде изведен кај пациенти со веќе присутна крстоболка, и истиот може веднаш да ги ослободи пациените од болката.
Недостаток на енергија и хроничен замор
Недостатокот на енергија и хроничен замор За да може мозокот да извршува комплексни задачи, потребно му е доволна количина на кислород. Анализите покажуваат дека мозокот апсорбира 20-25% од кислородот во телото. Каков резултат може да очекуваме ако постои опструкција на протокот на кислородот? Неправилната позиција на Атласот може да врши притисок на нервите кои поминуваат во непосредна близина на Атласот. Притисокот на нервите предизвикува дисперзија на нервните импулси. Овој притисок може полека да се зголемува. Со тек на време, константниот притисок на нервите доведува до иритирање на истите. Ако импулсот нема потребна сила, не се случува контракција на мускулите како што се очекува, тогаш мозокот е принуден да испрати импулс со појак интензитет. Милиони импулси се пренесуваат во текот на денот. Во случај на горенаведената состојба, енергијата која е потрошена е над пропорционалната потреба за извршување на одредена активност. Поради лошата позиција на Атласот, телото користи дополнително количество на енергија за да ги држи затегнати мускулите кои компензираат, а пак тие се постојано напнати. Под вакви услови, телото има потреба од повеќе енергија дури и за наједноставните активности, се појавува значајно намалување на издржливоста, хроничен замор и поспаност. Кај многу луѓе третирани со овој метод велат дека почувствувале зголемена ментална и физичка енергија после корекција на Атласот. Многу луѓе велат дека дишењето им се подобрило и дека им било потребно помалку сон за да се чувствуваат во добра кондиција како и тоа дека заздравувале побрзо. Главата може многу послободно да ја движат со помалку напор како и чувството на леснотија и зголемен агол на ротација во двете насоки.
Повреди на вратот и изместен Атлас
Изместениот Атлас како причина за повреди и нарушувања Повредата на вратот може да поттикне изместување на Атласот или да го влоши веќе постоечкото изместување. Терминот “повредата на вратот” ја означува секоја траума во која е вклучено насилно движење на вратот. Ваквите повреди на вратот може да бидат последица од сообраќајна незгода, насилни удари или од паѓања . Секојдневните обврски може да станат тешко остварливи кај луѓе што имаат повреди на вратот. Во екстремни случаеви неможејќи да ја остваруваат соодветно тековната работа, најчесто започнуваат да се излолираат сами во својот дом исклучувајќи се од социјалниот живот. Општо познато е дека повредите на вратот може да предизвикаат хиперекстензија на лигаментите и мускулите на вратниот дел од ‘рбетниот столб. Но, во некои случаеви ваквиот тип на траума може да предизвика и посериозни нарушувања како напукнување на пршленот или лигаментите. Повредата на вратот може да развие хронична болка . • Дали сте имале повреда на вратот, а докторите сеуште не можат да ви кажат што ги предизвикува вашите константни и повторливи симптоми? • Дали сте ги пробале сите третмани, но сепак без успешно? • Дали вашиот доктор ви направил рентгенска снимка и магнетна резонанца само да ве увери дека всушноист се е добро кај вас? • Но, и покрај тврдењата на вашиот доктор, сепак вашите симптоми се влошуваат и доаѓате до оној момент кога посегнувате по различни медикаменти и антидепресиви? Вашиот доктор најверојатно ќе сака да ве убеди дека вашите симптоми се психосоматски, па дури и може вас да ве смета за симулант. Но, вие сепак знаете дека тоа не е вистина и дека вашите проблеми се вистински бидејќи само вие знаете дека пред повредата на вратот не сте ги имале истите проблеми. Проблемот лежи во фактот што докторите се обучени да бараат поголеми и позначајни структурни оштетувања, како фрактури, или оштетени лигаменти итн. Во случај кога нема евидентни повреди од овој тип, според докторите се е во ред со вас и се што треба да направите е да се “одморите малку” или да мирувате со перниче околу вратот . Повредата на вратот може непотребно да доведе до екстремни повреди кои се дијагностицирани од страна на доктор. Сепак, мали изместувања и неурамнотежености може да предизвикаат хронични симптоми кај ‘рбетот. Вратниот ‘рбет е прецизен механизам Во однос на комплексноста, вратниот ‘рбет може да се спореди со прецизно изработен механизам. Ова може да се илустрира со следниов пример: Ако ви падне часовникот на под, кога ќе го подигнете навидум часовникот изгледа неоштетено но, за жал ќе забележите дека веќе не работи точно и дека речиси секогаш доцни за 5 минути. Зошто? Затоа што еден од запчаниците кој ротира при ударот почнува да работи неправилно, а пак другите стануваат се повеќе изложени на неправилноста од неговото работење. Истото може да се случи и кај ‘рбетниот столб и без разлика на видни структурни оштетувања или пак повреди на вратот. Прешленот може да завземе неправилна позиција во однос на другите прешлени или пак во однос на черепот и на тој начин да ја наруши рамнотежата на целиот ‘рбет. Ваквите изместувања кои се многу мали речиси микроскопски се невидливи за докторското око бидејќи повеќето од нив бараат на рентгенска или пак магнетна снимка поголеми оштетувања . Затоа, докторите најчесто доаѓаат до заклучокот дека “причината за континуираните болки по повреда на вратот се непознати” или уште полошо “невозможно е пациентот да се излекува“ . Да се навратиме на примерот кој го илустриравме погоре. Што ќе помислите за часовничарот доколку ви каже дека вашиот часовник си работи сосема правилно и дека вие сте оној кој не знае да гледа правилно? Ова е повеќе или помалку исто со она кажување од страна на докторите дека “вашите болки се од психоматски карактер” Што всушност се случува за време на повреда на вратот? Многумина кои страдаат од повреда на вратот и покрај сите третмани и медицински испитувања не се целосно излечени и имаат постојано чувство дека нешто не е во ред со нивниот врат, едноставно не функционира како претходно! Во многу случаеви ова е вистинито! Изместувањето на Атласот може да биде ротиран или изместен како резултат на повреда од самото раѓање. Ваквата положба на Атласот притиска директно на ‘рбетниот мозок, каротидната артерија, ‘рбетни артерии, наизменични лимфни канали и крвни садови. Овие последици се невозможни да се дијагностицираат при рутинските контроли. Изместениот Атлас не се поправа самиот од себе, намесо тоа има потреба од додатна интервенција. Без овие мерки за корекција, неизбежно ќе произлезат типични болки предизвикани од повреда на вратот. Тегоби поврзани со повреда на вратот Некои од можните симптоми поврзани со повредите на вратот : 1. Силни мускулни болки во вратот и рамената 2. Силни главоболки, 3. мигрена 4. бодежи и пецкања по лицето и рацете 5. чувство на зашеметеност и празнина 6. нарушен вид и слух 7. проблеми со концентрација и меморија 8. замор и нарушен сон 9. несигурност и анксиозност 10. надразливост, хиперсензитивност на бучава 11. значителен пад на издржливоста и слабост 12. вртоглавица, зашеметеност, дисбаланс 13. исцрпеност 14. депресија, тага, очај Згрчена мускулатура на вратот по повреда Многу пациенти имаат лошо искуство со болката предизвикана од повреда на вратот која наместо да исчезне се повеќе и повеќе се влошува со секое движење напред назад со вратот. Како причина за ова се смета напнатоста на мускулатурата предизвикана од повреда на вратот. Што може да се направи во ваков случај? Како главна помош во ваков случај претставува апаратот кој е специјално наменет за репозиција на Атласот т.н Атласовиб. Тој овозможува длабока, интензивна и ефективна масажа на мускулатурата . Со само еден третман мускулите на вратот почнуваат да се релаксираат, спазамот полека исчезнува, а главата може повторно лесно да се движи ослободувајќи се од болката и затегнатоста. Ваквиот тип на масажа во комбинација со репозиција на Атласот придонесува пациентот да се ослободи целосно од болката. Правилно позиционирање на Атласот по траума на вратот По трауматска повреда на вратот неколку предупредувања треба да се следат. Со цел да се спречат ризици од било каков тип, најважно нешто што треба да се испита пред третманот е да се исклучи било какво структурално оштетување предизвикано од повреда на вратот. Како мерка на претпазливост се земаат предвид најмалку два месеци пред да подлегне пациентот на третманот, со што би се регенерирало било какво присутно оштетување. По корекцијата на Атласот препорачливо е да се продолжи со третманите кои ги изведува специјалист- остеопат со што би се спречил или намалил ризикот од друго изместување на ‘рбетниот столб.
Сколиоза
Ефектетот на Атласот врз сколиозата Постојат два типа на сколиоза: конгенитална и идиопатска (функционална). Конгенитална сколиоза најчесто се третира од страна на ортопедите и хирурзите. Идиопатската сколиоза или функционалната сколиоза може да биде предизвикана како последица од изместена позиција на Атласот. Ако искривеноста на Атласот е навистина сериозна, тогаш ‘рбетот може да ја промени својата форма од “Ѕ” во “С” да компензира резултирајќи во наведнување на главата. Како последица од изместен Атлас главниот пршлен добива неправилна позиција. Онаму каде што ротацијата на Атласот е потенцирана, кај некои луѓе вртењето на целиот граден кош или ‘рбетен столб се разгледува. Ситуацијата се влошува благодарејќи на најразлични физички или психолошко-емоционални фактори, за кои се разгледува во одделни консултации. После корекцијата на положбата на Атласот, препорачливо е да се испробаат специјални третмани и физички вежби за корегирање на состојбата. Со тек на време мускулите се развиле асиметрично, поради тоа потребно е да се зајакнат на двете страни од телото со ист интензитет. Превенција од сколиоза со примена на методот за репозиција на Атласот Уште од моментот кога ќе се појави сколиозата, потребно е доста време и работа за да се корегира. За таа цел, препорачливо е да се направи овој третман колку што е можно побрзо за да се спречат шансите од напредно развивање на сколиозата. Девијацијата на ‘рбетниот столб од својата идеална и симетрична оска и форма носи низа од секундарни здравствени проблеми како на пример, лумбална болка, вкочанетост во грбот, зафатени ‘рбетни нерви кои предизвикуваат болка и бодежи, хернија на меѓупршленските дискови, тортиколис, болка во зглобовите кај колковите, болка во колената и стапалата и други состојби неповрзани со Атласот.

Во овој дел ќе објасниме како мигрената, болката во грбот, повредите на вратот и другите видови на болка можат да бидат излекувани само со корегирање на позицијата на Атласот.
 • Дали сакате засекогаш да се ослободите од болките? Ако е така, престанете да се борите само со симптомите!
 • Само еден третман ќе ја активира моќта на телото во само-излекување
 • Факти кои треба да ги знаете пред да испробате друг вид третмани

Продолжете со читање за да дознаете зошто изместувањето на првиот вратен прешлен може да биде одговорен за низа други здравствени проблеми.


Атласот е скриена причина за многубројни болки


Првиот прешлен, познат под името Атлас или Ц1, игра многу важна и истовремено витална улога во целиот ‘рбет.


Дисфункција во оваа област може да предизвика “домино ефект” на целокупниот мускулоскелетен систем, нервниот систем како и циркулацијата, создавајќи дисбаланс и дисфункција кај многу делови од телото.


Со тек на време, овие дисфункции би можеле да предизвикаат сериозни здравствени проблеми со очигледно непознати причини. Телото не функицонира како што би требало, а тоа има влијание на квалитетот на животот, меѓутоа без дијагностицирана органска причина.


Дали вашите болки се навистина само психосоматски?


Кај колкумина од Вас докторот Ви има кажано дека Вашите проблеми и болки се од непознат карактер или пак дека истото е од психосоматско потекло? Најверојатно, ова е само една потврда дека можеби Вашиот лекар или не знае или не ви кажува дека всушност изместувањето на првиот прешлен познат како Атлас е дефинитивно причина за Вашите проблеми.


Логичното објаснување за хроничните болки во вратот како и честата мигрена или главоболка cе наоѓа во изместената положба на Атласот. Корекција на ваквиот проблем со сериозен пристап нуди долготрајно решение без контра ефекти од истото.


Во прилог, наместувањето на првиот прешлен- Атласот е идеална метода за подобрување на држењето на рбетот, штитејќи од искривувања на положбата, како на пример пократка нога, карлично искривување, кифоза, и сколиоза.


Факти кои треба да ги знаете за изместениот Aтлас


 • Kај многу луѓе изместувањето на првиот прешлен Атлас дури и вториот прешлен Аксис претставува траума од раѓање.

 • Траума како последица од повреда на вратот или пад може да предизвикаат понатамошно изместување на Атласот.

 • Докажано е дека изместувањето на Атласот може да доведе до различни неправилности и состојби кај обете нивоа, физичкото и менталното.

 • Традиционалната медицина не го зема предвид изместениот Атлас како можен проблем кај пациентот. Генерално, кај многу случаи состојбата останува не дијагностицирана.

 • Регуларните рентгенски снимки или магнетни резонанци не покажуваат една таква состојба во која Атласот е изместен, затоа најчесто не може да се дијагностицира состојбата.

 • КТ скенот може да го детектира диспозицираниот Атлас во случај кога докторот ќе го примени за да го утврди изместувањето на Атласот.

 • Конвенционалната медицина не нуди никаков посебен метод за корекција на Атласот, настрана од оперативните зафати.

 • Само еден третман е потребен за враќање на Aтласот во неговата правилна позиција.

 • Многумина сметаат дека било какво дејствување на вратните прешлени би било навистина опасно. Но, нашата техника е буквално безопасна.

По завршувањето на третманот примарните тегоби стануваат минато.Изместувањето на Атласот има негативен ефект кој се манифестира на целото тело.


Податоците кои секојдневно ги собираме ни овозможија да ги наброиме најчестите тегоби и симптоми од страна на пациентите. Најважно од се е тоа што не сите појави кои се наброени во листата подолу исчезнуваат комплетно по третманот, бидејќи може различни фактори да ги предизвикуваат повторно.


Многу би било неблагодарно доколку самиот третман биде етикетиран како чудо кое ги решава сите проблеми. Напротив, најважно е да се разбере дека овој третман не ги третира симптомите или состојбите, туку го третира Атласот како можна причина за настанатите “пореметувања “. Исто така интересно е тоа што третманот го поттикнува телото да се самоизлекува.


Доколку постои изместување на Атласот, тогаш корекција -репозиција на Атласот е задолжителна, без оглед на проблемите кои привремено сте ги доживеале, бидејќи ваквиот третман претставува долготрајна инвестиција за подобро здравје за во иднина. Корекција на третманот е препорачлива дури и кај дечиња се со една цел, да го врати телото во својот полн потенцијал.Мигрена од медицински аспект


Генерално кажано, сите пациенти кои имаат главоболка и мигрена сметаат дека доколку отидат на лекар ќе бидат излекувани, за подоцна да забележат дека концептот на лекување на докторот се разликува од нивниот.


Докторите уште за време на нивното студирање учеле дека третирањето на мигрената или било која друга болка, вклучува ублажување на симптомите, наместо барање на причините за симптомите со што би се подобрила состојбата доколку биде пронајден изворот за истата.


Докторите најчесто го препишуваат најдобриот медикамент за мигрена произведен од фармацевтската компанија. Па така, се почесто докторите се користат како извор за “пласман “ на лековите на пазарот! Со ова, фармацевтската индустрија е задоволна со нејзиниот прогрес и пласман на пазарот каде разновидни апчиња им се препишуваат на пациентите наместо да им понудат алтернативни решенија и третмани.


Ако не ви се верува, тогаш запрашајте кога за последен пат било која фармацевтска компанија има кажано дека го има пронајдено конечниот лек за било која болест? Вие кои сте свесни за овој факт престанете да трчате по лекари наместо тоа, почнете да трагате по алтернативна солуција за вашата мигрена или главоболка.


За жал, откако веќе сме дошле до фаза во која имаме ужасна главоболка или мигрена, тогаш започнуваме да трагаме очајно за алтернативно решение на проблемот.


Во итни случаи, таблетата може да биде корисно, но сепак мора да бидеме свесни дека тоа не е долготрајно решение кое ќе спречи повторна појава на мигрена и главоболка!Изместениот Атлас како можна причина за мигрена


Изместениот Атлас не само што ги притиска нервите, туку и околните артерии и вени, ова резултира со попречување на циркулацијата на крвта во мозокот што во комбинација со други фактори доведува до силна главобока и мигрена, како и други здравствени проблеми.


Па така, теориите кои тврдат дека мигрената е невролошко заболување буквално паѓаат во вода!


Атлас Центар

kreatika.mk

Copyrights ©2014: Atlascentar.mk
<